top of page

Har du rett til refusjon fra HELFO?

Adresse

Det er i dag HELFO som står for utbetaling og refusjon for tannbehandling. I følge HELFO sine regler for økonomisk hjelp til tannbehandling, har du krav på støtte hvis du faller inn under ett av totalt 15 punkter. Regelverket og de 15 punktene finner du ved å trykke på den lyseblå boksen nedenfor.

Lysaker Brygge 24
1366 Lysaker

 

Telefon: 46 70 70 70
Post@lysakerbryggetannklinikk.no

Det er mange som har rett til refusjon fra HELFO etter gjeldenede regler.

Lysaker Brygge Tannklinikk har kompetanse om reglene og "direkte oppgjør". Dette er en avtale med Helfo som gjør at  refusjonsbeløpet blir trukket direkte fra din regning. 

Du trenger altså ikke å legge ut først, for så å få beløpet tilbake senere.
Det er viktig at tannlegen har satt seg inn i reglene fra HELFO, siden det er tannlegens oppgave og plikt å sørge for at de som skal ha støtte fra HELFO, får det. Poenget er at systemet skal bli enklere, men det krever at tannlegen har kompetanse om støtteordningen til HELFO. 

 

Under ser du reglene, med våre kommentarer.

 1. Sjelden medisinsk tilstand. Liste finner du her.

 2. Leppe-kjeve-ganespalte

 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev, eller i hodererionen forøvrig

 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

 6. Periodontitt (Vår kommentar: Her gies det støtte både til behandling, og ved tap av tenner)

 7. Tannutviklingsforstyrrelser

 8. Bittanomalier

 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (Vår kommentar: Dette betyr kraftig slitasje av tenner)

 10. Hyposalivasjon (Vår kommentar: Dette betyr munntørrhet, som man kan få f.eks ved bruk av medisiner)

 11.  Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade, (innen ett år etter skade)

 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

 

 

bottom of page