Dette bør du vite om priser

Adresse

Er tannlegen dyr eller billig? Å lese prislister kan gi deg feil svar.

Store prisdifferanser kommer normalt langt mer av HVA man gjør, dvs hvilke type behandling som velges, enn prisen pr. fylling eller krone. Så å studere prislistene for å velge de beste prisene hjelper lite, hvis behandlingen tannlegen foreslår er omfattende. Idag har vi ofte flere måter å løse problem på, - derfor bør du bør sørge for å få relevant info om hvilke alternativ du har, hva hver av de innbærer, (prognose, holdbarhet, utseende osv), og hva hver av de koster. Her kan det være store forskjeller, både når det gjelder hvor omfattende behandlingen er, hvor lang tid den tar, og ikke minst, hva den koster.

For eksempel, - du har mistet en fylling, og det er lite igjen av tannen. Du kan lage en krone, som er holdbart men dyrt, eller legge en fylling som er enklere og billigere. Tannlegen informerer, så kan du velge ut fra din situasjon og din økonomi. 

Under prislisten kan du lese mer og se eksempler, eller les mer her
Normalt er det tillegg for hygienetiltak 200.- pr gang.
Betaling skjer direkte på vår betalingsautomat, og hver betaling belastes kr. 20.-  av firmaet som administrerer automaten.

Lysaker Brygge 24
1366 Lysaker

 

Telefon: 46 70 70 70
Post@lysakerbryggetannklinikk.no

Prisliste

Behandling

Lav

Middels

Høy

Pr. time

Rens av tenner/tannkjøtt

670  kr.

Undersøkelse med 2 rgt

660 kr.

930 kr.

1090 kr.

Digitalrøntgen

130 kr.

Tannfarget fylling. 1 flate

650 kr.

1060 kr.

1290 kr.

Tannfarget fylling. 2 flater

960 kr.

1460 kr.

1590 kr.

Tannfarget fylling. 3 flater

 1390kr.

1790 kr.

1890 kr.

Uttrekking, ukomplisert

900 kr.

1100 kr.

1300 kr.

Krone, metall keramikk

5990 kr.

Krone, hel keramikk

6490 kr.

Konus med titanstift

1660 kr.

1990

2190 kr.

Midlertidig krone

260 kr.

370 kr.

460 kr.

Bro pr ledd, metall keramikk

5990 kr.

Midlertidig fylling

270 kr.

370 kr.

470 kr.

Rotbehandling

1790 kr.

Kirurgi

1790 kr.

Bleking, 1 kjeve 1900.-, begge kjever 3500.-

Variasjon i pris.

Det er idag spesielt to faktorer som kan innvirke sterkt på hva behandlingen koster:

1. HVILKEN BEHANDLING SOM VELGES
2. OM DU KAN FÅ STØTTE FRA HELFO

1. Store prisdifferanser kommer normalt langt mer av HVA man gjør, dvs hvilken type behandling som velges, enn prisen pr. fylling eller krone. Så det å studere prislistene for å velge de beste prisene hjelper lite, hvis behandlingen er omfattende. Idag har vi ofte flere måter å løse problem på, - derfor bør du bør sørge for å få relevant info om hvilke alternativ du har, hva hver av de innbærer, (prognose, holdbarhet, utseende osv), og hva hver av de koster. Her kan det være store forskjeller, både når det gjelder hvor omfattende behandlingen er, hvor lang tid den tar, og ikke minst, hva den koster. Se eksempler under.

2.  Mange har idag mulighet til støtte fra HELFO, - det er nå tannlegen som er ansvarlig for å bruke reglene riktig, - vite når du har krav på støtte, og hvordan du får det. Lysaker Brygge Tannklinikk har det som heter "direkte oppgjør", dvs det HELFO betaler trekkes automatisk fra på regningen din. Les mer, - ring og spør oss, eller snakk med tannlegen din.

EKSEMPLER PÅ BEHANDLINGSALTERNATIVER.

Eksempel 1:
Du har brukket en tann, og det er lite igjen av tannen. Du kan lage en krone, som koster flere tusen, men det kan også være mulig å legge en fylling, som er svakere, men langt billigere. Og i noen tilfelle kan det holde det å slipe tannen så den ikke er skarp. Vi understreker at hvis du skal ha noe som holder lenge, kan det bety den dyreste løsningen. Men det er ofte mulig å velge enklere løsninger, som kan være bra nok en stund.

Eksempel 2:
Du må trekke en tann, og tannlegen foreslår en bro. Men hva med andre løsninger, en mindre bro, protese, eller evt gå uten? Det er nesten alltid alternativer, og hos Lysaker Brygge Tannklinikk er vi bevisst på å si fra om disse. Så er det opp til pasienten å velge, ut fra egne ønsker, prioriteringer, og økonomi. Under finner du annen info om priser.

Hva betyr det som står på regningen?

Det kan være vanskelig å forstå det som dtår på regningen, bl a pga at mange benevnelser er på latin, ikke norsk. Her skal vi forklare en del ord og uttrykk som kan gå igjen.
Alle tenner har et nummer, består av 2 siffer, fex 33,43. (Si "tre tre", fire tre", ikke trettitre, osv.)
I tillegg har alle tenner forskjellige flater, med latinske navn, som forkortes til benevnelser som mo, do, mod, osv.
Konserverende behandling, betyr at du har fått fyllinger, protetikk betyr at du har fått krone, bro eller protese. Endodontisk behandling betyr rotfylling, og scaling og profylaktisk behandling betyr rens av tannkjøttet, og instruksjon i f m dette. Anestesi er bedøvelse, og kompositt er hvit fylling.
Pg eller MK er en type krone som består av metall og porselen.
 

VÆR KLAR OVER DETTE
Hvis du se på priser, og ut fra dette forsøker å finne ut hva en behandling koster - det kan komme tillegg som ikke er lett for deg å se når du sjekker prislister - rotfylling betyr behandling av røttene, fylling i tannen, evt krone kommer i tillegg - behandlingen kan vise seg å bli annerledes enn planlagt, bl a pga forhold som ikke vises på rgt o. l.