top of page

Informasjon om aktuelle tema

Nedenfor finner du ulike emner. Trykk på boksen til det emnet du ønsker å lese om.

Om tenner

Dette er en lettfattelig oversikt, med få fremmedord, hvor du kan lete deg frem til det du er interessert i. 
Først ser du innholdsfortegnelsen, deretter ser du informasjon om hvert enkelt emne.

 

Vi har en egen side om tannkjøttssykdommer, les mer her. 

1. LITT OM TENNER 
2. HULL
3. BLEKING 
4. PORSELENSFASADER
5. FYLLINGSMATERIALER
6. ROTFYLLING
7. KRONER
8. BROER
9. PROTESER
10.IMPLANTAT


1. LITT OM TENNER

A) HVOR MANGE HAR VI?
Voksne mennesker har normalt 28 tenner, foruten visdomstennene. Det er ikke unormalt å mangle 2 - 4 tenner.

B) HVA KALLES DE?

I både over og underkjeven, regnet fra midten og bakover, har vi først 2 fortenner, 1 hjørnetann, 2 premolarer, (ikke noe norsk ord), og så 2 jeksler, (molarer). Vi deler inn i 4 kvadranter 1,2,3 og 4. Tennene benevnes fra 1 til 8 fra fortannen og bakover. Hjørnetannen på venstre side i overkjeven heter da for eksempel 23, (to-tre, ikke tjuetre), mens samme tann på høyre side i underkjeven heter 43, (fire-tre).

C) VISDOMSTENNER
bryter frem fra 17-18 årsalderen, her er det stor individuell variasjon. Er det problemer med visdomstennene fjernes de oftest. Det er ikke uvanlig å få vondt når visdomstennene bryter frem.

2. HULL

A) HVORDAN OPPSTÅR DE?

Hull oppstår ved at belegg på tenner omdannes til syre og etser inn på tennene, omtrent som rust på en bil.
OBS. Mange tror at de kjenner det når det oppstår hull, som ising, murring e.l. Det er svært ofte feil. Hull er ofte uten syptomer, inntil de kommer innpå, eller nær nerven. Og da har du ventet for lenge, (og kan risikere rotfylling, se dette) 

B) HVORDAN BEHANDLES HULL?
Tannlegen finner hullet, (enten ved at det synes, at det kan kjennes med en sonde, eller på rgt), borer vekk den delen av tannen som er angrepet, så det ikke skal vokse videre, og legger en fylling.
Det er vesentlig å få det rent, og i tillegg må det lages en form så fyllingen vil sitte. Derfor bores ofte mer enn selve hullet.

C) KAN DU UNNGÅ HULL?
Få unngår å få hull over lengre tid. Hvis du er flink med renholdet vil du få mindre hull, fordi du har mindre belegg.Og det er det du kan gjøre, i tillegg til å spise minst mulig sukker. Hvor ofte du likevel får hull, kan også komme av arv, dvs mer eller mindre anlegg.

3. BLEKING


Bleking er en gammel metode til å få hvitere tenner, som har blitt mer populær i det siste. Det er forskjellige måter å bleke på, men virkestoffet 
er stort sett det samme. 
Forskjellige alternativer er: "klinikk-bleking", hvor du får gjort det ferdig på en gang hos tannlegen, (tar vanligvis 1 time), og "hjemmebleking" hvor du får en skje til tennene du sover med om natten, i en periode. Noen bruker også spesielle lamper.
Snakk med tannlegen hvilke metoder han anbefaler, og spør hva det koster, for prisene varierer en hel del.


4. PORSELENSFASADER


Lages på fortennene, for å få de penere, som et alternativ til kroner. Resultatet blir pent, du slipper å bore mye, men det er ikke like sterkt som kroner.


5. FYLLINGSMATERIALER

A) AMALGAM, (skal ikke brukes etter 1.1.08)
Amalgam har vært brukt i lang tid på svært mange mennesker, med godt resultat. Det er sterkt, lett å behandle for tannlegen, og billig i forhold til andre materialer. 

B) HVITE FYLLINGER, (kompositt)
Er dyrere og tar lenger tid å legge inn, men er penere. De har blitt langt bedre de senere årene, og har nå bra kvalitet. Normalt må disse fyllingene belyses med et sterkt lys for å herde, (tannlegen bruker "herdelampe")

C) PLAST-INNLEGG
Tannlegen borer en form, tar avtrykk, og sender dette til tekniker. Så kommer du tilbake, og får limt inn innlegget. 

6. ROTFYLLING


Inne i tannen går det som kalles nerven i en eller flere kanaler. Hvis denne 
skades, (feks pga boring eller hull nær eller inntil nerven, slag, støt eller 
andre forhold), må nerven fjernes. Når det er rent og tørt i kanalen, fylles 
denne med spesielle materialer, (gutaperka). Det er rotfylling.
Hvis nerven er levende og ikke betent i utgangspunktet, kan behandlingen 
ofte gjøres ferdig på 1 eller 2 besøk. Er nerven betent, kan det ta lengre 
tid. Ved større betennelser kan det ta mange måneder, før alt kan gjøres 
ferdig.

7. KRONE

A) HVA ER EN KRONE?

Krone er en kunstig tann som lages av en tanntekniker. Det finnes 
forskjellige typer krone, men det vanligste idag er MK, (metall/keramikk), hvor 
det er en legering av forskjellige metaller innvendig, og porselen utenpå. 
Kroner ser bra ut, og holder vanligvis lenge, men er dyrere enn fyllinger. 
Hvis tannen er rotfylt, lages det ofte i tillegg en stift inne i kronen.

Andre typer kroner er uten metall, såkalte helkeramiske kroner, med betegnelser som

Procera, Zirkonium og E.max
Disse kan ofte anbefales særlig i fronten, pga utseendet. Vi kan i dag også lage broer

uten metall. 

B) NÅR LAGES KRONE?
når det er for lite igjen av tannen til å legge fylling, lages ofte krone. En 
annen grunn er for å få en penere tann.

8. BROER

En bro er flere kroner som henger sammen. Dette er særlig aktuelt hvis 
du mangler en eller flere tenner. Da kan du lage bro for å erstatte disse, 
hvis du har tenner som kan brukes som feste.Hvis mulig festes broen på 
begge sider av området hvor du mangler tann, (eller tenner). Dvs mangler 
du en tann lages ofte en bro på 3 ledd. .


9. PROTESER

A) HELPROTESER
Lages når det ikke er gjenværende tenner.

B) PARTIELLE PROTESER
Lages når det er gjenværende tenner, og festes i disse, ofte med bøyler. 
Det finnes flere typer partielle proteser, for å bedre styrken har de ofte et metallskjelett. Det finnes også andre typer feste enn bøyler, som også er usynlige, men da du oftest lage en eller flere kroner sammen med protesen,(kombinasjonsarbeid).

 


10. IMPLANTAT


Implantat vil si at tannlegen setter en eller flere skruer inn i kjevebenet. Når dette har grodd, hentes de frem og brukes som feste for krone, bro eller proteser. Dette er en relativt kostbar behandling.

bottom of page